پخش ملامین2019-10-29T10:28:15+00:00

مجموعه آسیا استار فعالیت گسترده ای در پخش ظروف ملامین با برندهای مختلف اعم از اجناس حراجی و اجناس لوکس را دارا می باشد. اجناس پخش این مجموعه شامل اجناس زیر می باشد. انواع سینی های ملامین – بشقاب خورشت خوری و میوه خوری – دیس جوجه خوری – دیس برنج خوری – بشقابهای کودک و سبد میوه.
اجناس این مجموعه در رنگهای جذاب و طرح های به روز صنعت ملامین می باشد.

پخش ملامین

پخش پلاستیک

پخش

پخش پلاستیک

پخش

پخش پلاستیک

پخش

پخش پلاستیک

پخش

پخش پلاستیک

پخش

پخش پلاستیک

پخش

پخش پلاستیک

پخش

پخش پلاستیک

پخش

1